Vytlačiť

 

      

 
Ak je Vaše dieťatko alergik alebo celiatik, Súkromná materská škola Vendelín v Bratislave je pre Vás tá správna voľba. Jedálny lístok je totiž prispôsobený individuálnym stravovacím potrebám dieťaťa. 
Za poskytnutý rozhovor ďakujeme majiteľke SMŠ Vendelín Silvii Prochádzkovej a pani riaditeľke PaedDr. Anne Pukajovej. 
 

           

 

V príjemnom a kľudnom prostredí medzi stromami nájdete Súkromnú materskú školu Vendelín. Otvorila ju Miss Universe 2014 Silvia Prochádzková a vytvorila krásne, farebné a pútavé prostredie na hranie, vzdelávanie a oddychovanie detí.
 

Ako vznikol nápad otvoriť zdravú škôlku Vendelín?

Silvia Prochádzková: 
Mám veľmi rada detičky. Môj brat je o 11 rokov mladší a pre mňa to bola najlepšia skúsenosť. V Bratislave je navyše veľmi málo škôlok pre alergikov. 
 

Mnohí rodičia nevedia, podľa čoho vybrať správnu materskú školu. Čo zaujímavé ponúkate a aké sú vaše výhody?

PeadDr. Anna Pukajová: 
Pre spokojné a šťastné dieťa, ktoré v prostredí materskej školy strávi väčšinu času dňa, je prvoradé pozitívne prijatie. Barborka a ja sme pripravené (učiteľky) každé ráno s úsmevom a porozumením prijať každé jedno dieťatko. 
V materskej škole som pracovala 26 rokov a v súčasnosti mám dvoch úžasných vnukov v predškolskom veku, takže či odborných, či osobných skúseností mám neúrekom. Vo svojej pedagogickej praxi som mala aj deti so zdravotným znevýhodnením (napr.: diabetes mellitus, rôzne druhy alergií). Poviem vám, tieto deti sú úžasne disciplinované, ako v stravovaní, tak v osobnej fyzickej záťaži, takže sa s nimi úžasne pracuje. Samozrejme bol ich pobyt v materskej škole sťažený pravidelným podávaním inzulínu, čo zabezpečovali vždy rodičia. 
Barborka je naopak mladučká – čerstvá absolventka strednej pedagogickej školy. Je to úžasná bytosť, ktorá si prácou s deťmi ide naplniť svoj sen. Takže sa na našu spoluprácu nesmierne teším. 
Ak sa teda rodičia rozhodnú svoje dieťatko zapísať do našej Súkromnej materskej školy Vendelín, garantujeme mu pozitívne prijatie, láskavý prístup a dôslednosť v stravovacích návykoch. 
Výchovu a vzdelávanie detí budeme realizovať podľa Školského vzdelávací program Vendelín, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 
Našou prioritou je šťastné dieťa a spokojný rodič a cieľom vo vzťahu k dieťaťu je vychovať ho k zodpovednosti za svoje zdravie. Z toho dôvodu budeme viesť deti k osvojovaniu si hodnôt zdravého životného  štýlu. V súlade s Európskym politickým rámcom „Zdravie 2020“, budeme realizovať najmä aktivity prevencie porúch príjmu potravy u detí. V záujme podpory zdravého životného štýlu detí budeme spoločne s rodičmi realizovať preventívno-výchovné aktivity a športové podujatia. Plánujeme realizáciu projektu Škola priateľská k deťom s cieľom rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa,  v oblasti multikultúrnej výchovy a výchovy v duchu humanizmu. 
Odkedy som opäť riaditeľkou materskej školy, zo strany mamičiek počúvam dopyty, či zaraďujeme „prvky Montessori“. Tu musím povedať, že náš vzdelávací program je postavený na rešpektovaní individuality dieťaťa, jeho aktívneho učenia sa, komunikácie, zmyslového vnímania a najmä na rozvíjaní pozitívnych sociálnych vzťahov. Absolvovala som odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a medzi iným som študovala aj pedagogiku Marie Montessori. Filozofia tejto pedagogiky je založená na hodnotných princípoch, ktoré učiteľky v materských školách bežne využívajú vo výchovno-vzdelávacom prístupe. Pre deti 21. storočia sú však už nepostačujúce a preto je mojou odpoveďou: „Áno, využívame (nie však výhradne) aj prvky pedagogiky Marie Montessori“.
 
    
 

Čo pre vás ako predškolské zariadenie znamená podpora zdravia u detí?

Silvia Prochádzková: 
Škôlka je vybavená čističkami, ktoré čistia vzduch od alergénov a eliminujú baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí. Máme zámer vybudovať vlastnú kuchyňu s pekárničkou a vyhýbať sa používaniu bielej múky, rafinovaného cukru a naopak vylúčením polotovarov podporiť a zvýšiť u detí konzumáciu zeleniny a ovocia. Počas celého dňa je k dispozícií filtrovaná voda. Strava pre deti bude vyvážená, nie jednosmerne zameraná. Škôlka ponúka aj pohybové a relaxačné aktivity. Spoločne s rodičmi budeme realizovať športové hry. Z krúžkovej činnosti je k dispozícií zumba, joga pre deti, anglický jazyk a tvorivé dielničky.
 

Pokiaľ teda dieťa trpí potravinovou alergiou, má možnosť vaša škôlka zabezpečiť aj takýto druh stravovania? 

Silvia Prochádzková: 
Rodičom bude týždeň vopred predložený jedálny lístok s možnosťou voľby z niekoľkých druhov jedál. Prispôsobenie sa individuálnym stravovacím potrebám detí je jednou z výhod našej škôlky. Bezmliečna alebo bezlepková strava bude, samozrejme, zabezpečená. 
 
 

autor: Eva Srogončíková

 

Kategória: Uncategorised
Návštevy: 9195